phụ nữ ở Nepal

PHỤ NỮ Ở NEPAL - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cuộc sống của những “nữ thần sống” Nepal sau khi hoàn tục: Thành thiếu nữ vẫn phải tập đi

Cuộc sống của những “nữ thần sống” Nepal sau khi hoàn tục: Thành thiếu nữ vẫn phải tập đi

Xã hội

Đã quá quen với cách sinh hoạt của một “nữ thần sống”, khi hoàn tục các Kumari ở Nepal dường như phải làm quen lại từ đầu “nếp sống” của những người thường.

Xem thêm