Photo Me

PHOTO ME - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 2 ngày bình chọn cuối cùng của 'Photo Me'

2 ngày bình chọn cuối cùng của "Photo Me"

Đời

Sau ngày phát động, cuộc thi "Photo Me" đã thu hút hơn 400 bạn trẻ tham dự và vòng bình chọn đang dần khép lại.

Xem thêm