Phỏng vấn vui: Tình bạn khác giới giữa nam và nữ có thật sự tồn tại?

15/01/2018, 12:00 GMT+07:00

Người ta thường nói giữa nam và nữ không thể nào tồn tại tình bạn thuần túy, trong sáng. Tuy nhiên, tồn tại hay không còn phụ thuộc vào những yếu tố!

Người ta thường nói giữa nam và nữ không thể nào tồn tại tình bạn thuần túy, trong sáng. Tuy nhiên, tồn tại hay không còn phụ thuộc vào những yếu tố! 

Tình bạn khác giới này phụ thuộc vào các yếu tố nào? Xem xong clip này là bạn nghiệm ra ngay!