Phỏng vấn vui: Nếu một ngày biến thành con trai, bạn sẽ làm gì... đầu tiên?

15/01/2018, 18:00 GMT+07:00

Này nhé! Không trang điểm, không cần làm đẹp vào buổi sáng, không chảy máu mỗi tháng, không lên cơn cáu bẳn.

Hỡi các cô gái, các bạn có bao giờ nghĩ rằng thực ra đôi khi làm con trai lại sướng hơn không? Này nhé! Không trang điểm, không cần làm đẹp vào buổi sáng, không chảy máu mỗi tháng, không lên cơn cáu bẳn. 

Nếu một ngày biến thành con trai thì sẽ như thế nào nhỉ? Tưởng tượng thử đi, bạn sẽ làm gì đầu tiên?