Phòng trộm ngày tết, an toàn là trên hết

Tết đến là thời điểm kẻ gian lộng hành bất chấp ngày đêm, hãy đề phòng ngay từ hôm nay từ những cách đơn giản nhất.

Tết đến là thời điểm kẻ gian lộng hành bất chấp ngày đêm, hãy đề phòng ngay từ hôm nay từ những cách đơn giản nhất.

Nguồn video: vtc.vn

Phòng trộm ngày tết, an toàn là trên hết

Phòng trộm ngày tết, an toàn là trên hết

Phòng trộm ngày tết, an toàn là trên hết

Thuê taxi đi ăn trộm cho... kín đáo

Kẻ gian

Ăn trộm

Tết

Đề phòng

phòng trộm