Phòng trộm ngày tết, an toàn là trên hết

28/01/2016, 18:00 GMT+07:00

Tết đến là thời điểm kẻ gian lộng hành bất chấp ngày đêm, hãy đề phòng ngay từ hôm nay từ những cách đơn giản nhất.

Tết đến là thời điểm kẻ gian lộng hành bất chấp ngày đêm, hãy đề phòng ngay từ hôm nay từ những cách đơn giản nhất.

Nguồn video: vtc.vn

Phòng trộm ngày tết, an toàn là trên hết

Phòng trộm ngày tết, an toàn là trên hết

Phòng trộm ngày tết, an toàn là trên hết