Đến hải cẩu và sư tử biển cũng muốn... "tập gym giữ dáng"

03/06/2016, 11:00 GMT+07:00

Phong trào "tập gym giữ dáng" nay đã lan rộng đến đại dương rồi, đến cả hải cẩu và sư tử biển cũng muốn "giữ eo" này.

Đến hải cẩu và sư tử biển cũng muốn...

Đến hải cẩu và sư tử biển cũng muốn...

Đến hải cẩu và sư tử biển cũng muốn...