Sài Gòn sẽ nhạt lắm, nếu con phố ấy vắng đi những tiếng đàn, tiếng nhạc

NP - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 30/07/2018