[Phim ngắn] Người cha mất trí của tôi

30/05/2014, 18:00 GMT+07:00

Theo thống kê, người già trên 85 tuổi cứ 4 người thì có 1 người mắc chứng mất trí, trở thành gánh nặng cho gia đình.

Theo thống kê, người già trên 85 tuổi cứ 4 người thì có 1 người mắc chứng mất trí, trở thành gánh nặng cho gia đình. Đến lúc đó, tình cảm gia đình mới thực sự là liều thuốc tốt nhất.