Phim kinh dị 2 phút khiến bạn không dám ngủ

07/11/2014, 20:00 GMT+07:00

Mang tên "Cam Closer" (Đến gần hơn), bộ phim kinh dị với nội dung độc đáo và ngắn gọn này sẽ khiến bạn... "ớn lạnh".

Mang tên "Cam Closer" (Đến gần hơn), bộ phim kinh dị với nội dung độc đáo và ngắn gọn này sẽ khiến bạn... "ớn lạnh".