Phiên bản châu Á hài hước của các bản hit Âu Mỹ

04/03/2014, 19:59 GMT+07:00

Có ai đã từng nghe qua In The End phiên bản Ấn Độ chưa?

Có ai đã từng nghe qua In The End phiên bản Ấn Độ chưa? Có hàng loạt những bài hit khi được cover lại đã trở thành một phiên bản "có 1-0-2".