Phi hành gia NASA nói gì về hành tinh "anh em của Trái Đất"?

25/07/2015, 15:00 GMT+07:00

Sự phát hiện ra hành tinh Kepler-452b là một bước tiến vĩ đại, chính các nhà phi hành gia tìm ra nó đã nói gì?

Sự phát hiện ra hành tinh Kepler-452b là một bước tiến vĩ đại, chính các nhà phi hành gia tìm ra nó đã nói gì?