Phép tính ngớ ngẩn

PHÉP TÍNH NGỚ NGẨN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Hài 3D] Đem kết hợp toàn bộ iPhone trên thế giới thì thu được cái gì?

[Hài 3D] Đem kết hợp toàn bộ iPhone trên thế giới thì thu được cái gì?

Đỉnh

Một chiếc iPhone rất, rất lớn, Lớn hơn cả Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) mới.

Xem thêm