Phát sốt với phát minh đổi màu trong "tíc tắc"

26/02/2017, 15:00 GMT+07:00

Đây là một phát minh mới giúp tóc đôi màu đấy, bạn có tin không? Hãy cùng xem khoa học "sành điệu" như thế nào nhé!

Đây là một phát minh mới giúp tóc đôi màu đấy, bạn có tin không? Hãy cùng xem khoa học "sành điệu" như thế nào nhé!