Phát hờn với những chú mèo sợ chuột "như cáy"

12/05/2016, 11:00 GMT+07:00

Có lẽ bạn sẽ không bao giờ may mắn được nhìn thấy cảnh tượng "ngược đời" hiếm thấy thế này đâu, vì thế hãy xem clip ngay đi.

Có lẽ bạn sẽ không bao giờ may mắn được nhìn thấy cảnh tượng "ngược đời" hiếm thấy thế này đâu, vì thế hãy xem clip ngay đi. Bắt chuột là bản năng vốn có của loài mèo nhưng cũng có những chú mèo "đột biến" vì  rất sợ...chuột.

Phát hờn với những chú mèo sợ chuột "như cáy"

Phát hờn với những chú mèo sợ chuột "như cáy"

Phát hờn với những chú mèo sợ chuột "như cáy"