Phát hiện vật liệu không sợ lửa dù bị đốt cháy cùng đồng nóng chảy

Dù được tiếp xúc với đồng nóng chảy, nhưng xà phòng chỉ bị cháy xem chút ít bên ngoài và giữ được màu sắc và hình dạng bên trong.

Dù được tiếp xúc với đồng nóng chảy, nhưng xà phòng chỉ bị cháy xem chút ít bên ngoài và vẫn giữ được màu sắc và hình dạng bên trong.

Phát hiện vật liệu không sợ lửa dù bị đốt cháy cùng đồng nóng chảy

Phát hiện vật liệu không sợ lửa dù bị đốt cháy cùng đồng nóng chảy

Phát hiện vật liệu không sợ lửa dù bị đốt cháy cùng đồng nóng chảy

Giật mình với phản ứng như bom nổ khi cho đồng nóng chảy vào nước ngọt

Hết hồn với phản ứng đổ đồng nóng chảy lên kim cương

Phản ứng “bùng cháy” cực đã mắt khi đổ đồng nóng chảy vào dừa tươi

Bạn biết chưa

Đồng nóng chảy

Thí nghiệm hóa học

Phản ứng hóa học

Xà phòng

Vật liệu không sợ lửa