Phát hiện vật liệu không sợ lửa dù bị đốt cháy cùng đồng nóng chảy

08/01/2016, 18:07 GMT+07:00

Dù được tiếp xúc với đồng nóng chảy, nhưng xà phòng chỉ bị cháy xem chút ít bên ngoài và giữ được màu sắc và hình dạng bên trong.

Dù được tiếp xúc với đồng nóng chảy, nhưng xà phòng chỉ bị cháy xem chút ít bên ngoài và vẫn giữ được màu sắc và hình dạng bên trong.

Phát hiện vật liệu không sợ lửa dù bị đốt cháy cùng đồng nóng chảy

Phát hiện vật liệu không sợ lửa dù bị đốt cháy cùng đồng nóng chảy

Phát hiện vật liệu không sợ lửa dù bị đốt cháy cùng đồng nóng chảy