Phát hiện "thần đồng âm nhạc" Việt Nam chỉ mới bốn tuổi

26/04/2016, 07:00 GMT+07:00

Phần thi của Tin Tin trong chương trình "Bạn có thực tài" khiến khán giả vô cùng thích thú vì tài năng và sự đáng yêu của em.

Phần thi của Tin Tin trong chương trình "Bạn có thực tài" khiến khán giả vô cùng thích thú. Dù chỉ mới 4 tuổi nhưng tài năng và sự đáng yêu của "thần đồng âm nhạc" Việt Nam đã chinh phục được toàn bộ khán giả. 

Nguồn: MCV TV

Phát hiện "thần đồng âm nhạc" Việt Nam chỉ mới bốn tuổi

Phát hiện "thần đồng âm nhạc" Việt Nam chỉ mới bốn tuổi

Phát hiện "thần đồng âm nhạc" Việt Nam chỉ mới bốn tuổi