Phát hiện mới từ vỏ tôm càng xanh giúp ích cho phụ nữ

07/01/2017, 15:28 GMT+07:00

Phát hiện mới từ vỏ tôm càng xanh giúp chữa trị được bệnh loãng xương mà đa số phụ nữ đều mắc phải. Hãy cùng xem họ tìm ra điều đó thế nào!

Phát hiện mới từ vỏ tôm càng xanh giúp chữa trị được bệnh loãng xương mà đa số phụ nữ đều mắc phải. Hãy cùng xem họ tìm ra điều đó thế nào!

Theo nguồn: tổng hợp