Phát hiện đền thờ hiệp sĩ Thập tự chinh 700 năm tuổi dưới lòng đất

13/03/2017, 11:00 GMT+07:00

Thông qua một lỗ nhỏ như hang thỏ, các nhà khoa học đã tìm thấy ngôi đền thờ các hiệp sĩ Templar trong một hang động khổng lồ ở Anh.

Thông qua một lỗ nhỏ như hang thỏ, các nhà khoa học đã tìm thấy ngôi đền thờ các hiệp sĩ Templar  trong một hang động khổng lồ ở Anh.


Cửa vào đền thờ được ngụy trang khá kĩ nhìn không khác gì một hang thỏ.
Cửa vào đền thờ được ngụy trang khá kĩ nhìn không khác gì một hang thỏ.


Lối vào vô cùng nhỏ hẹp, muốn di chuyển phải cúi mình luồn lách qua các mái vòm nhỏ.
Lối vào vô cùng nhỏ hẹp, muốn di chuyển phải cúi mình luồn lách qua các mái vòm nhỏ.


Đền thờ này được các nhà khảo cổ phát hiện bên dưới bên dưới cánh đồng của một nông dân vùng Shropshire, Anh.
Đền thờ này được các nhà khảo cổ phát hiện bên dưới bên dưới cánh đồng của một nông dân vùng Shropshire, Anh.

Phát hiện đền thờ hiệp sĩ Thập tự chinh 700 năm tuổi dưới lòng đất


Đây là nơi để thờ tự các hiệp sĩ dòng Đền (Knight Templar) đã tham gia vào cuộc Thập tự chinh.
Đây là nơi để thờ tự các hiệp sĩ dòng Đền (Knight Templar) đã tham gia vào cuộc Thập tự chinh.


Ngôi đền bí ẩn này chỉ nằm cách nền đất ngày nay 1 mét.
Ngôi đền bí ẩn này chỉ nằm cách nền đất ngày nay 1 mét.


Hàng loạt những hành lang với những bệ thờ các hiệp sĩ Templar.
Hàng loạt những hành lang với những bệ thờ các hiệp sĩ Templar.


Trên tường có những câu khắc mang ý nghĩa về những hoạt động của đền thờ này.
Trên tường có những câu khắc mang ý nghĩa về những hoạt động của đền thờ này.

Phát hiện đền thờ hiệp sĩ Thập tự chinh 700 năm tuổi dưới lòng đất


Hiệp sĩ dòng Đền (Knight Templar) đã tham gia vào cuộc Thập tự chinh
Hiệp sĩ dòng Đền (Knight Templar) đã tham gia vào cuộc Thập tự chinh