Phát hiện 2 kim tự tháp thủy tinh dưới đáy biển Tam giác quỷ Bermuda

06/09/2016, 17:25 GMT+07:00

Các nhà khoa học Pháp khẳng định rằng đã phát hiện ra 2 kim tự tháp bằng thủy tinh khổng lồ dưới đáy biển Tam giác quỷ Bermuda.

Các nhà khoa học Pháp khẳng định rằng đã phát hiện ra 2 kim tự tháp bằng thủy tinh khổng lồ dưới đáy biển Tam giác quỷ Bermuda.