phát biểu tiếng Anh

PHÁT BIỂU TIẾNG ANH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Vương Nguyên trở thành thần tượng 10x đầu tiên được vinh dự xuất hiện trong sách giáo khoa THCS

Vương Nguyên trở thành thần tượng 10x đầu tiên được vinh dự xuất hiện trong sách giáo khoa THCS

Sao Đông

Vào thời điểm năm 2017, Vương Nguyên đã dùng tiếng Anh để phát biểu về sức khỏe, giáo dục, bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan đến hội nghị dài 2 phút.

Xem thêm