Phản ứng tuyệt đẹp khi cho nhôm lỏng vào bể chứa hạt thủy tinh

24/12/2015, 17:24 GMT+07:00

Nhôm lỏng len lõi vào giữa các hạt thủy tinh và tạo ra một tác phẩm nghệ thuật cực kì đẹp mắt.

Nhôm lỏng len lõi vào giữa các hạt thủy tinh và tạo ra một tác phẩm nghệ thuật cực kì đẹp mắt.

Phản ứng tuyệt đẹp khi cho nhôm lỏng vào bể chứa hạt thủy tinh