Giật mình với phản ứng như bom nổ khi cho đồng nóng chảy vào nước ngọt

06/01/2016, 11:00 GMT+07:00

Phản ứng sôi sùng sục và mạnh mẽ như vũ bão khi đổ đồng nóng chảy vào lon nước ngọt khiến người xem không khỏi giật mình.

Phản ứng sôi sùng sục và mạnh mẽ như vũ bão khi đổ đồng nóng chảy vào lon nước ngọt khiến người xem không khỏi giật mình.

Giật mình với phản ứng như bom nổ khi cho đồng nóng chảy vào nước ngọt

Giật mình với phản ứng như bom nổ khi cho đồng nóng chảy vào nước ngọt

Giật mình với phản ứng như bom nổ khi cho đồng nóng chảy vào nước ngọt