Phản ứng kì lạ khi đổ đồng nung chảy vào trái táo tươi

Khi đổ đồng nung chảy vào táo tươi, liên tục một số phản ứng kì lạ đã diễn ra ngoài dự đoán.

Khi đổ đồng nung chảy vào táo tươi thì nó sẽ có phản ứng sôi sục liên tục và kết đồng lại thàng mảng lớn. Phản ứng cụ thể như thế nào thì cùng xem nhé!

Phản ứng kì lạ khi đổ đồng nung chảy vào trái táo tươi

Phản ứng kì lạ khi đổ đồng nung chảy vào trái táo tươi

Phản ứng kì lạ khi đổ đồng nung chảy vào trái táo tươi

Phản ứng tuyệt đẹp khi cho nhôm lỏng vào bể chứa hạt thủy tinh

Thực hư việc ăn mì gói, uống nước có ga gây phản ứng chết người?

Phản ứng bất ngờ của trẻ em phương tây khi ăn sầu riêng

Bạn biết chưa

Đồng nóng chảy

Táo tươi

Thí nghiệm hóa học

Phản ứng hóa học