Phản ứng kì lạ khi đổ đồng nung chảy vào trái táo tươi

31/12/2015, 16:30 GMT+07:00

Khi đổ đồng nung chảy vào táo tươi, liên tục một số phản ứng kì lạ đã diễn ra ngoài dự đoán.

Khi đổ đồng nung chảy vào táo tươi thì nó sẽ có phản ứng sôi sục liên tục và kết đồng lại thàng mảng lớn. Phản ứng cụ thể như thế nào thì cùng xem nhé!

Phản ứng kì lạ khi đổ đồng nung chảy vào trái táo tươi

Phản ứng kì lạ khi đổ đồng nung chảy vào trái táo tươi

Phản ứng kì lạ khi đổ đồng nung chảy vào trái táo tươi