Phản ứng "khó đỡ" của những chú cún khi lần đầu tiên được mang... giày

15/01/2016, 19:30 GMT+07:00

Được diện giày đẹp, nhưng xem những chú cún nhà ta khó mà thích nghi với món phụ kiện... lạ chân này!

Được diện giày đẹp, nhưng xem những chú cún nhà ta khó mà thích nghi với món phụ kiện... lạ chân này!

Phản ứng

Phản ứng

Phản ứng