Phản ứng độc đáo khi cho pháo hoa vào... dầu ăn

Khi nhúng pháo hoa vào dầu ăn thì phản ứng gì sẽ diễn ra?

Phản ứng bùng cháy và cháy từ từ đẹp mắt khi nhúng pháo hoa vào dầu ăn sẽ khiến bạn kinh ngạc. Cùng xem nhé!

Phản ứng độc đáo khi cho pháo hoa vào... dầu ăn

Phản ứng độc đáo khi cho pháo hoa vào... dầu ăn

Phản ứng độc đáo khi cho pháo hoa vào... dầu ăn

Phản ứng kì lạ khi đổ đồng nung chảy vào trái táo tươi

Hết hồn với phản ứng đổ đồng nóng chảy lên kim cương

Phản ứng “bùng cháy” cực đã mắt khi đổ đồng nóng chảy vào dừa tươi

Bạn biết chưa

Nhúng pháo hoa vào dầu ăn

Phản ứng hóa học

Thí nghiệm hóa học