Phản ứng độc đáo khi cho pháo hoa vào... dầu ăn

03/01/2016, 18:30 GMT+07:00

Khi nhúng pháo hoa vào dầu ăn thì phản ứng gì sẽ diễn ra?

Phản ứng bùng cháy và cháy từ từ đẹp mắt khi nhúng pháo hoa vào dầu ăn sẽ khiến bạn kinh ngạc. Cùng xem nhé!

Phản ứng độc đáo khi cho pháo hoa vào... dầu ăn

Phản ứng độc đáo khi cho pháo hoa vào... dầu ăn

Phản ứng độc đáo khi cho pháo hoa vào... dầu ăn