Phản ứng buồn cười của tinh tinh khi xem... ảo thuật

14/02/2016, 09:00 GMT+07:00

Khi ảo thuật gia biến ra những món đồ thật từ iPad và ngược lại, các chú tinh tinh này đã cho thấy những phản ứng vô cùng đáng yêu.

Khi ảo thuật gia biến ra những món đồ thật từ iPad và ngược lại, các chú tinh tinh này đã cho thấy những phản ứng vô cùng đáng yêu.

Phản ứng buồn cười của tinh tinh khi xem... ảo thuật

Phản ứng buồn cười của tinh tinh khi xem... ảo thuật

Phản ứng buồn cười của tinh tinh khi xem... ảo thuật