Phản ứng đáng yêu của động vật khi lần đầu tiên thấy mình trong gương

22/06/2014, 22:00 GMT+07:00

Có lẽ lần đầu tiên thấy mình có một bản sao giống y chang, các chú cún và mèo không khỏi bở ngỡ.

Có lẽ lần đầu tiên thấy mình có một bản sao giống y chang, các chú cún và mèo không khỏi bở ngỡ.