Phản ứng đáng yêu của các em bé khi bố về nhà

15/04/2014, 17:52 GMT+07:00

Cả một ngày gần mẹ, xa bố, các em bé phản ứng như thế nào khi bố về nhà?

Cả một ngày gần mẹ, xa bố, các em bé phản ứng như thế nào khi bố về nhà?