Phản ứng của người Hàn Quốc khi xem "Ông bà anh"

30/11/2016, 17:04 GMT+07:00

Bạn đã nghe qua bài hát "Ông bà anh" của Lê Thiện Hiếu chưa? Cùng xem họ nghĩ gì về bài hát đang "làm mưa làm gió" trên cộng đồng mạng nhé!

Bạn đã nghe qua bài hát "Ông bà anh" của Lê Thiện Hiếu chưa? Cùng xem họ nghĩ gì về bài hát đang "làm mưa làm gió" trên cộng đồng mạng nhé!

Theo nguồn: HanQuocOppa HQO/FB koreaoppa3