Bó tay với trò chơi khăm bị... ném bom giữa phố

23/12/2015, 11:29 GMT+07:00

Các nạn nhân của trò chơi khăm "bá đạo" này được 1 phen sợ mất hồn không thể tưởng tượng được.

Các nạn nhân của trò chơi khăm "bá đạo" này được 1 phen sợ mất hồn không thể tưởng tượng được.

Bó tay với trò chơi khăm bị... ném bom giữa phố

Bó tay với trò chơi khăm bị... ném bom giữa phố

Bó tay với trò chơi khăm bị... ném bom giữa phố