Phản ứng “bùng cháy” cực đã mắt khi đổ đồng nóng chảy vào dừa tươi

30/12/2015, 17:21 GMT+07:00

Cùng xem khi đổ đồng nung chảy vào nước dừa thì xảy ra phản ứng như thế nào nhé. Tuyệt đối không nên thử tại nhà nhé!

Cùng xem khi đổ đồng nung chảy vào nước dừa thì xảy ra phản ứng như thế nào nhé. Tuyệt đối không nên thử tại nhà nhé!

Nguồn video từ kênh Youtube Tito4re

Phản ứng “bùng cháy” cực đã mắt khi đổ đồng nóng chảy vào dừa tươi

Phản ứng “bùng cháy” cực đã mắt khi đổ đồng nóng chảy vào dừa tươi

Phản ứng “bùng cháy” cực đã mắt khi đổ đồng nóng chảy vào dừa tươi