Phản ứng bùng cháy bất ngờ khi dùng nước để dập lửa từ dầu ăn

10/01/2016, 13:30 GMT+07:00

Trước đến nay, bạn thường thấy người ta dùng nước để dập lửa nhưng với thí nghiệm này thì hoàn toàn ngược lại. Cùng xem nhé!

Trước đến nay, bạn thường thấy người ta dùng nước để dập lửa nhưng với thí nghiệm này thì hoàn toàn ngược lại. Cùng xem nhé!

Phản ứng bùng cháy bất ngờ khi dùng nước để dập lửa từ dầu ăn

Phản ứng bùng cháy bất ngờ khi dùng nước để dập lửa từ dầu ăn

Phản ứng bùng cháy bất ngờ khi dùng nước để dập lửa từ dầu ăn