Phản ứng bùng cháy bất ngờ khi dùng nước để dập lửa từ dầu ăn

Trước đến nay, bạn thường thấy người ta dùng nước để dập lửa nhưng với thí nghiệm này thì hoàn toàn ngược lại. Cùng xem nhé!

Trước đến nay, bạn thường thấy người ta dùng nước để dập lửa nhưng với thí nghiệm này thì hoàn toàn ngược lại. Cùng xem nhé!

Phản ứng bùng cháy bất ngờ khi dùng nước để dập lửa từ dầu ăn

Phản ứng bùng cháy bất ngờ khi dùng nước để dập lửa từ dầu ăn

Phản ứng bùng cháy bất ngờ khi dùng nước để dập lửa từ dầu ăn

Giật mình với phản ứng như bom nổ khi cho đồng nóng chảy vào nước ngọt

Phản ứng bất ngờ của đàn sư tử hung dữ khi gặp phải con nhím

Phản ứng độc đáo khi cho pháo hoa vào... dầu ăn

Bạn biết chưa

Phản ứng hóa học

Nước và dầu ăn

Clip thí nghiệm