Phân tích Văn học

PHÂN TÍCH VĂN HỌC - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đoạn điệp khúc 'li-la' trong Đàn ghi ta của Lor-ca không có dụng ý gì

Đoạn điệp khúc "li-la" trong Đàn ghi ta của Lor-ca không có dụng ý gì

Cộng đồng mạng

"Li-la li-la li-la" là đoạn điệp khúc quen thuộc trong bài Đàn ghi ta của Lor-ca. Thế nhưng, nhà thơ Thanh Thảo ông không có dụng ý nghệ thuật gì trong câu đó.

Đôi khi chính nhà văn cũng không thể diễn giải chuẩn tác phẩm của mình

Cộng đồng mạng

Được con trai nhờ phân tích tác phẩm Mùa lạc của chính mình nhưng bài văn của tác giả Nguyễn Khải lại chỉ được 2 điểm cùng lời phê "lạc đề".

Chán cảm nhận thơ theo cách thông thường, thầy giáo phân tích "Thu điếu" bằng...hóa học

Chán cảm nhận thơ theo cách thông thường, thầy giáo phân tích "Thu điếu" bằng...hóa học

Xem thêm