Phân tích độ đẹp trai của chàng khỉ "hotboy" nổi tiếng

13/07/2015, 15:06 GMT+07:00

Vậy là không chỉ có phụ nữ Nhật Bản, mà cả thế giới đã công nhận vẻ đẹp trai của chú khỉ đột này.

Vậy là không chỉ có phụ nữ Nhật Bản mà cả thế giới đã công nhận vẻ đẹp trai của chú khỉ đột này.