Giám khảo há hốc với phần biểu diễn dùng chân biến thành rối

14/05/2016, 13:00 GMT+07:00

Phần thi biến đôi chân của mình thành con rối và điều khiển chúng của Anne Klinge khiến giám khảo liên tục há hốc mồm vì kinh ngạc thích thú. Cùng xem nhé!

Nguồn video: Britain's Got Talent

Giám khảo há hốc với phần biểu diễn dùng chân biến thành rối

Giám khảo há hốc với phần biểu diễn dùng chân biến thành rối

Giám khảo há hốc với phần biểu diễn dùng chân biến thành rối