phản đối tăng lương

PHẢN ĐỐI TĂNG LƯƠNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Lạ đời chuyện hơn 500 bác sĩ phản đối được tăng lương, vì cho rằng lương mình đã quá cao

Lạ đời chuyện hơn 500 bác sĩ phản đối được tăng lương, vì cho rằng lương mình đã quá cao

Xã hội

Các bác sĩ cũng đưa ra gợi ý chính phủ nên có chính sách tăng lương cho bộ phận điều dưỡng và muốn các nguồn lực của ngành y tế được phân phối một cách tốt hơn.

Xem thêm