Phạm Băng Băng và loạt mĩ nhân bị tố bạc tình vì bỏ rơi người cũ

15:46 17/12/2015

Quen bạn trai từ thuở hàn vi rồi chia tay khi nổi tiếng đã khiến Phạm Băng Băng, Quan Chi Lâm... bị khán giả ném đã dữ dội.

Phạm Băng Băng và loạt mĩ nhân bị tố bạc tình vì bỏ rơi người cũ

Phạm Băng Băng và loạt mĩ nhân bị tố bạc tình vì bỏ rơi người cũ

Phạm Băng Băng và loạt mĩ nhân bị tố bạc tình vì bỏ rơi người cũ

Phạm Băng Băng và loạt mĩ nhân bị tố bạc tình vì bỏ rơi người cũ