Pha mạo hiểm khiến bạn không dám tin vào mắt mình

31/07/2014, 18:00 GMT+07:00

Đừng ai thử tại nhà nếu chưa từng tập qua parkour nhé!

Đừng ai thử tại nhà nếu chưa từng tập qua parkour nhé!