Pha mạo hiểm khiến bạn không dám tin vào mắt mình

Đừng ai thử tại nhà nếu chưa từng tập qua parkour nhé!

Đừng ai thử tại nhà nếu chưa từng tập qua parkour nhé!

CTV - GoPro | 31/07/2014