PGS Trần Xuân Bách

PGS TRẦN XUÂN BÁCH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chân dung vị phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam được bổ nhiệm chức Giáo sư trường Đại học lớn tại Mỹ

Chân dung vị phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam được bổ nhiệm chức Giáo sư trường Đại học lớn tại Mỹ

Sống Đẹp

Từ năm 2015, ông Bách là đồng chủ tịch Mạng lưới Đổi mới Y tế toàn cầu. Ngoài ra, ông là phó giáo sư và là phó trưởng bộ môn Kinh tế y tế của ĐH Y Hà Nội.

Xem thêm