Peter Parker

PETER PARKER - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đặt lên bàn cân sức mạnh của các nhân vật trong Spider-Man: Into The Spider-Verse

Đặt lên bàn cân sức mạnh của các nhân vật trong Spider-Man: Into The Spider-Verse

Quốc tế

Với Spider-Man: Into The Spider-Verse, ngoài một trải nghiệm rất khác về Người Nhện thì phim giới thiệu thêm các nhân vật khác, vậy ai là người mạnh nhất?

Xem thêm