PERMA

PERMA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cân bằng cuộc sống thật dễ dàng với 5 nguyên tắc cơ bản

Cân bằng cuộc sống thật dễ dàng với 5 nguyên tắc cơ bản

Đời

Quy tắc PERMA chỉ ra cho bạn 5 yếu tố cần thiết để sống tích cực, cân bằng từ đó bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn trong công việc lẫn cuộc sống.

Xem thêm