Pepper Potts

PEPPER POTTS - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đua nhau viết 'tâm thư' năn nỉ cứu Tony Stark, fan Marvel nhận phản hồi đầy bất ngờ từ NASA

Đua nhau viết "tâm thư" năn nỉ cứu Tony Stark, fan Marvel nhận phản hồi đầy bất ngờ từ NASA

Quốc tế

Với việc lơ lửng ngoài không gian và trông như đang trăn trối những lời cuối cùng, fan Marvel đã đồng loạt "năn nỉ" NASA mang Iron Man trở về

Xem thêm