Paul Cosentino

PAUL COSENTINO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Á quân Australia’s Got Talent 2011 - ảo thuật gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam

Á quân Australia’s Got Talent 2011 - ảo thuật gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam

Bài viết

Ảo thuật gia nổi tiếng thế giới Cosentino sẽ đến Việt Nam để biểu diễn trong chương trình "Vietnam's Got Talent 2014".

Xem thêm