OTO: Những Cách Tránh Bị Mượn Tiền

14:30 18/05/2016

Sẽ có những thời điểm mà bạn không muốn "bị" ai đó mượn tiền, sau đây sẽ là cách để bạn có thể từ chối khéo léo lại không lại không bị giận.

Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn gặp phải tình huống một người nào đó ngỏ lời nhờ bạn cho mượn tiền. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể sẵn sàng giúp đỡ nếu họ không có lý do thực sự chính đáng. Và bạn cảm thấy thật khó để nói câu từ chối. Phải làm sao đây?

OTO: Những Cách Tránh Bị Mượn Tiền

OTO: Những Cách Tránh Bị Mượn Tiền

OTO: Những Cách Tránh Bị Mượn Tiền

Theo nguồn: Yantv