OTO: Đừng Trả Lời || Huỳnh Lập & Ngọc Xuyên

30/05/2016, 18:00 GMT+07:00

Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp phải trả lời những câu hỏi mà không trả lời thì không được nhưng có trả lời cũng không xong chưa?

Có những câu hỏi khiến bạn phải cân nhắc trước khi quyết định trả lời vì chỉ cần trả lời sai ý thì sẽ khiến người hỏi hiểu lầm và nổi giận. Hãy xem anh chàng Huỳnh Lập phản ứng như thế nào trước những tình huống đó nhé !

OTO: Đừng Trả Lời || Huỳnh Lập & Ngọc Xuyên

OTO: Đừng Trả Lời || Huỳnh Lập & Ngọc Xuyên

OTO: Đừng Trả Lời || Huỳnh Lập & Ngọc Xuyên

Theo nguồn: YanTV