Opus 12

OPUS 12 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Châu Kiệt Luân không muốn hòa giải cho La Chí Tường

Châu Kiệt Luân không muốn hòa giải cho La Chí Tường

Sao Đông

Dù Huỳnh Thu Sinh là cha đỡ đầu, những Châu Kiệt Luân không muốn can thiệp vào chuyện rắc rối riêng của ông.

Xem thêm