optimus Prime

OPTIMUS PRIME - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bumblebee tập phim riêng ẩn chứa những trứng phục sinh vô cùng thú vị

Bumblebee tập phim riêng ẩn chứa những trứng phục sinh vô cùng thú vị

Quốc tế

Ra đời với trọng trách to lớn là cứu lấy thương hiệu Transformer, Bumblebee đã và đang chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với sự kỳ vọng đã đề ra

Xem thêm