One Pound Fish

ONE POUND FISH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: One Pound Fish sẽ tiếp nối Gangnam Style?

One Pound Fish sẽ tiếp nối Gangnam Style?

Bài viết

Sau thành công ngoài sức tưởng tượng và có phần 'khó có thể giải thích' của Gangnam Style, One Pound Fish dự đoán sẽ là hiện tượng mới.

Xem thêm