"Ớn lạnh" với top 10 những gameshow Nhật Bản "dị hợm" nhất

15/01/2016, 15:28 GMT+07:00

Những trò chơi này không chỉ khiến người chơi mà ngay cả những người chứng kiến cũng phải "nổi gai ốc" vì mức độ rùng rợn.

Những trò chơi này không chỉ khiến người chơi mà ngay cả những người chứng kiến cũng phải "nổi gai ốc" vì mức độ rùng rợn.