"Ớn lạnh" với top 10 những gameshow Nhật Bản "dị hợm" nhất

Những trò chơi này không chỉ khiến người chơi mà ngay cả những người chứng kiến cũng phải "nổi gai ốc" vì mức độ rùng rợn.

Những trò chơi này không chỉ khiến người chơi mà ngay cả những người chứng kiến cũng phải "nổi gai ốc" vì mức độ rùng rợn.

Thanh niên cứng Nhật Bản: không yêu đương, không hôn nhân

10 phát minh kì quặc đóng mác Nhật Bản

Gameshow

Nhật Bản

Cộng đồng mạng

clip vui

Clip hài