Oh Jung Se

OH JUNG SE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Oh Jung Se gọi Park Yoo Chun là bà xã

Oh Jung Se gọi Park Yoo Chun là bà xã

Bài viết

Khi tham gia vào phim I Miss You, Park Yoo Chun và Oh Jung Se trong phim đã yêu nhau đến mức hễ chạm mắt nhau là bật cười.

Xem thêm